Política de Privacitat

Casal Bernat i Baldoví
G-98547458
Carer Comte d’Altea, 55  –  46005  –  Valéncia
Correu electrònic: info@casalbernatibaldovi.org

En el Casal Bernat i Baldoví tractem l’informació que nos faciliten les persones interesades en la finalitat de prestar els servicis solicitats, realisar la seua gestió contable, fiscal i administrativa i poder proporcionar-te informació que considerem puga ser-te útil referent a la associació i als nostres actes.

T’indiquem la base llegal per al tractament de les teues senyes:

 • Eixecució d’un contracte: Gestionar la relació contractual.
 • Consentiment de l’interessat: Poder atendre la solicitut de l’interessat, aixina com l’enviament de les corresponents encomandes o comunicacions sobre els nostres actes.

Per a prestar servicis estrictament necessaris per al desenroll de l’activitat, Casal Bernat i Baldoví, compartix senyes en els següents prestadors baix les seues corresponents condicions de privacitat.

Totes les utilitats oferides per tercers són estrictament necessàries per al desenroll dels servicis i han segut seleccionades atenent al compliment dels drets que preservem en este web.

Les següents empreses tindran accés a la informació personal necessària per realisar les seues funcions com a encarregats de tratament, pero no podran utilisar-la per atres fins. Ademés, hauran de tractar la informació personal de conformitat en la present Política de Privacitat i la llegislació aplicable en matèria de protecció de senyes.

 • Hosting: El nostre lloc web, està allojat en Internet People, S.L. situat en C/María Panés, 6-4º Izq. 28003 Madrit – CIF: B-95232989 i teléfon 910 052 406 i tracta les senyes en la finalitat de realisar els seus servicis com a proveïdor de hostin al Casal Bernat i Baldoví.
 • Plataforma web: Automattic Inc, en domicili 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110 en els EUA. Mes informació en : https://es.wordpress.com
 • Google Analytics: Un servici analític de web prestat per Google, Inc, una companyia l’oficina principal a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units. Google Analytics utilisa «cookies» que són archius de text ubicats en el teu ordenador, per a ajudar a Casal Bernati i Baldoví a analisar l’us que fan els usuaris del lloc web.

Casal Bernat i Baldoví, es comprometre a l’us i tractament de les senyes personals incloses dels usuaris, respectant la seua confidencialitat i a utilisar-los d’acort en la finalitat dels mateixos, aixina com a donar compliment a la seua obligació de guardar i adaptar totes les mides per a evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autorisat, de conformitat en lo que establix la normativa vigent de protecció de senyes.

Es tracta d’un protocol de seguritat que f que les teues senyes viagen de manera integra i segura, és dir, la transmissió de les senyes entre un servidor i usuari web, i en retroalimentació, és totalment sifrada o encriptada.

Casal Bernat i Baldoví no pot garantisar l’absoluta impugnabilitat de la ret d’internet, per tant, la violació de les senyes per mig d’accessos fraudulents per part de tercers.

Per lo que fa a la confidencialitat del processament, Casal Bernat i Baldoví s’ha d’assegurar que qualsevol persona que estiga autorisada per la nostra entitat per a processar les senyes  del client (inclòs el seu personal, colaboradors i prestadors), estarà baix  l’obligació apropiada de confidencialitat (ya siga un deure contractual o llegal).

Quan es presente algun incident de seguritat, en donar-se conte Casal Bernat i Baldoví, ha de notificar-se al client sense demores indegudes i ha de proporcionar informació oportuna relacionada en l’incident de seguritat tal com es conega o quan el client ho solicite raonablement.

 • Qualsevol persona té dret a obtindre confirmació sobre si en Casal Bernat i Baldoví estem tractant senyes personals que els concernixquen, o no.
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seues senyes personals, aixina com a solicitar la rectificació de les senyes inexactes o, si pertoca, solicitar la seua supressió quan, entre uns atres motius, les senyes ya no siguen necessaris per als fins en que foren arreplegades.
 • En determinades circumstàncies, els interessats podran solicitar la llimitació del tractament de les seues senyes, en este cas únicament els conservarem per a l’eixercici o la defensa de reclamacions.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats en la seua situació particular, els interessats podran opondre’s al tractament de les seues senyes. En este cas, Casal Bernat i Baldoví deixarà de tractar les senyes, excepte per motius llegítims imperiosos, o l’eixercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Podràs eixercir materialment els teus drets de la següent manera: enviant un correu electrònic a: info@casalbernatibaldovi.org.
 • Si has otorgat el teu consentiment per ad alguna finalitat concreta, tens dret a retirar el consentiment otorgat en qualsevol moment, sense que això afecte la licitut del tractament basat en el consentiment previ a la seua retirada.
 • En cas que trobes vulnerats els teus drets per lo que fa a la protecció de les seues senyes personals, especialment quan no hages obtingut satisfacció en l’eixercici dels teus drets, pots presentar una reclamació davant de l’Autoritat de Control en matèria de protecció de senyes competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

Les senyes personals que tractem en el Casal Bernat i Baldoví procedixen del propi interessat a través dels formularis de contacte del lloc web.

Les categories de senyes que es tracten són:

 • Senyes identificatives.
 • Direccions postals i electròniques.

No es tracten senyes especialment protegides.

Casal Bernat i Baldoví  es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats llegislatives o jurisprudencials, aixina com ara pràctiques de l’indústria. En estos suposts, Casal Bernat i Baldoví anunciarà en esta pàgina els canvis introduïts en raonable antelació a la seua posada en pràctica.

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de senyes de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de Casal Bernat i Baldoví en la forma i per a les finalitats indicades en esta política de privacitat.

Com a usuari, eres l’únic responsable de la veracitat i correcció de les senyes que faces aplegar a casalbernatibaldoví.org, exonerant a Casal Bernat i Baldoví de qualsevol responsabilitat referent ad això.
Els usuaris garantisen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitut, vigència i autenticitat de les senyes personals facilitades i es comprometen a mantindre-les degudament actualisades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

Contacta en Casal Bernat i Baldoví

Pots contactar en nosatres en el següent formulari

Not readable? Change text. captcha txt