Comunicat del Casal Bernat i Baldoví

 In Casal Bernat i Baldoví, comunicats

Davant les notícies aparegudes en diversos mijos de comunicació, en les que s’informa de l’inclusió de les Falles i les Fogueres de Sant Joan dins dels “fòcs festius dels països catalans” en una exposició produïda en diners públics per l’Ajuntament de Barcelona:

  1. EXIGIM la retirada immediata de qualsevol alusió, en dita exposició, a les festes valencianes del fòc com a part de la “cultura catalana”.

  2. REBUGEM enèrgicament el fet de que eixa falsetat se difonga, promoga i recolze per una administració pública.

  3. INSTEM al president de la Junta Central Fallera, Carlos Galiana, a que prenga l’iniciativa en defensa i ampar dels interessos del colectiu faller, requerint un posicionament clar de l’entitat que presidix i del govern municipal del qual forma part, davant d’un fet gravíssim que transmet públicament una image distorsionada i falaç de la nostra festa, declarada Patrimoni de l’Humanitat. Una demanda que fem extensiva als responsables de les juntes de les diferents localitats valencianes.

  4. LLAMENTEM que esta nova tergiversació de l’història, i els afanys apropiatoris de certa classe dirigent catalana cap al patrimoni i l’identitat de pobles veïns com el nostre, dificulten cada volta més l’enteniment i les bones relacions entre el poble valencià i el poble català.

  5. ANIMEM al colectiu faller i foguerer, i als valencians en general, a que manifesten en civisme pero en fermea el seu posicionament favorable a la convivència i la veritat històrica, i contrari a les ingerències i manipulacions alienes en assunts que són de competència exclusivament valenciana.

Recommended Posts
Contacta en Casal Bernat i Baldoví

Pots contactar en nosatres en el següent formulari

Not readable? Change text. captcha txt