La Junta Central de Fallas de Elda nomenada «Associat d’Honor» pel Casal Bernat i Baldoví

 In Casal Bernat i Baldoví, comunicats, elda

En Junta Ordinària del CASAL BERNAT I BALDOVÍ, celebrada el dimarts 16 d’octubre, atenent a l’Artícul 7 dels Estatuts, que fa referència a les classes d’associats, i d’acort en el seu “apartat c”, la Junta Directiva d’esta Associació, i a petició del seu Secretari, va presentar la proposta de nomenar com a Associat d’Honor a la Junta Central de Falles d’Elda, com a agraïment a la seua colaboració en nostra Associació tant en l’implantació i difusió en la seua ciutat, com per les atencions rebudes i facilitats a l’hora de presentar i lliurar nostres Premis, donant-los aixina una especial importància, a l’altura dels atres que se donen en la celebració de les seues Falles.


Recordem que esta figura d’Associat d’Honor se reserva per ad aquelles persones físiques o jurídiques que, per raó del seu prestigi o mèrits rellevants, siguen nomenades honoríficament com a tals per la Junta Directiva, per haver contribuït a dignificar la festa de les Falles, la cultura valenciana, o per haver contribuït de manera extraordinària al compliment dels fins de l’associació.


La proposta va ser acceptada per l’unanimitat del presents, passant a notificar este nomenament a la Junta Central de Falles d’Elda, i fer-la efectiva en la primera oportunitat de celebrar qualsevol acte conjunt.

En Valéncia, a 17 d’octubre de 2018

EL PRESIDENT                                  EL SECRETARI

Óscar Rueda i Pitarque                      Joan V. Ramírez i Boscà

Recommended Posts
Contacta en Casal Bernat i Baldoví

Pots contactar en nosatres en el següent formulari

Not readable? Change text. captcha txt